Ο υπεύθυνος να σηκώσει το χέρι!

Ειρήνη Μιχαηλίδη
Μεταμοσχευμένη εκ νεφρού

Ατομική ευθύνη, συλλογική, του επιστημονικά υπεύθυνου, του διοικητικά υπεύθυνου, των ασθενών, της καθαρίστριας, του ιού, του κανένα!

Πρόσφατα μεταμοσχευμένη, συμμερίζομαι αυτό που αντιμετωπίζουν συνασθενείς μου, την αβεβαιότητα το φόβο, την αγωνία για το τι θα γίνει μετά, όταν η δομή υγείας από την οποία είναι απόλυτα εξαρτώμενοι έχει μαζικά κρούσματα κορωνοϊού.

Έχοντας τη σφραγίδα της ευπαθούς ομάδας αιμοκαθαιρόμενοι και μεταμοσχευμένοι πρώτοι στο θυσιαστήριο της πανδημίας, έχουμε την προσδοκία ή μάλλον την απόλυτη βεβαιότητα ότι η δομή που αναφερόμαστε έχει πάρει όλα τα μέτρα που χρειαζόμαστε εμείς «η ευπαθής ομάδα» για να μην εκτεθούμε.

Με άλλα λόγια εξαρτάται η ζωή μας από τον τρόπο που το δεύτερο σπίτι μας θα συμπεριφερθεί. Άλλωστε τηρουμένων των αναλογιών όλοι μας απαιτούμε από τα περιβάλλοντα που είναι σε λειτουργία και μας εξυπηρετούν να εφαρμόζουν ότι έχει θεσπιστεί για την αποφυγή της διασποράς της νόσου. Το ρήμα «τηρώ» κλίνεται σε όλα τα πρόσωπα: εγώ, εσύ, αυτός-η, εμείς, εσείς, αυτοί-ες!

Στο κλειστό και οργανωμένο περιβάλλον δομής υγείας όπως οι μονάδες τεχνητού νεφρού όταν σπάει ο κλοιός προστασίας, κάποιος είναι υπεύθυνος για αυτό και όχι η κακιά στιγμή η συγκυρία ή το κακό κάρμα. Όταν επιστήμονας μας κοιτά λέγοντας ότι όλα έχουν γίνει με τον καλύτερο τρόπο από εκείνους και δεν φέρει ευθύνη, ΑΝΗΣΥΧΩ!!!!

Αγαπητέ δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε σε αυτή τη θέση για να έχετε ευθύνη, αν δε, έχετε πολλές ιδιότητες γιατρός, διευθυντής, διοικητικός, έχετε και πολλαπλές ευθύνες, αλλιώς δεν σας χρειαζόμαστε!

Παρακαλώ λοιπόν ο υπεύθυνος να σηκώσει το χέρι!